צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מבוא לפונקציה של שני משתנים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
 • קווי גובה לפונקציה של שני משתנים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
 • משטחים מפורסמים
  • רקע מקדים
  • מבוא
  • ספירה (שפה של כדור)
  • אליפסואיד
  • גליל אליפטי
  • חרוט אליפטי
  • היפרבולואיד חד-יריעתי
  • היפרבולואיד דו-יריעתי
  • פרבולואיד אליפטי
  • פרבולואיד היפרבולי
  • משטחים שמרכזם אינו בראשית
  • זיהוי משטחים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
 • משטחי רמה לפונקציה של שלושה משתנים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • גבול של פונקציה של שני משתנים
  • מבוא וטכניקה 1
  • טכניקה 2
  • טכניקה 3
  • טכניקה 4
  • טכניקה 5
  • בחירת הטכניקה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18 לפי סנדוויץ
  • שאלה 18 לפי פולרי
  • שאלה 19 לפי סנדוויץ
  • שאלה 20 לפי סנדוויץ
  • שאלה 20 לפי פולרי
  • שאלה 21 לפי סנדוויץ
  • שאלה 21 לפי פולרי
  • שאלה 22 לפי סנדוויץ
  • שאלה 22 לפי פולרי
  • שאלה 23 לפי סנדוויץ
  • שאלה 23 לפי פולרי
  • שאלה 24 לפי פולרי
  • שאלה 25 לפי כדורי
  • שאלה 25 לפי סנדוויץ
  • שאלה 26
 • רציפות של פונקציה של שני משתנים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9