צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מבוא לפונקציה של שני משתנים
  • פונקציה של שני משתנים - מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
 • קווי גובה לפונקציה של שני משתנים
  • קווי גובה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
 • משטחים מפורסמים
  • רקע מקדים
  • מבוא
  • ספירה (שפה של כדור)
  • אליפסואיד
  • גליל אליפטי
  • חרוט אליפטי
  • היפרבולואיד חד-יריעתי
  • היפרבולואיד דו-יריעתי
  • פרבולואיד אליפטי
  • פרבולואיד היפרבולי
  • משטחים שמרכזם אינו בראשית
  • זיהוי משטחים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
 • משטחי רמה לפונקציה של שלושה משתנים
  • משטחי רמה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • גבול של פונקציה של שני משתנים
  • גבול של פונקציה - מבוא וטכניקה 1
  • גבול של פונקציה - טכניקה 2
  • גבול של פונקציה - טכניקה 3
  • גבול של פונקציה - טכניקה 4
  • גבול של פונקציה - טכניקה 5
  • גבול של פונקציה - בחירת הטכניקה
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • שאלה 1 סעיף ה
  • שאלה 1 סעיף ו
  • שאלה 1 סעיף ז
  • שאלה 1 סעיף ח
  • שאלה 1 סעיף ט
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 2 סעיף ג
  • שאלה 2 סעיף ד
  • שאלה 2 סעיף ה
  • שאלה 2 סעיף ו
  • שאלה 2 סעיף ז
  • שאלה 2 סעיף ח
  • שאלה 3 סעיף א לפי סנדוויץ
  • שאלה 3 סעיף א לפי פולרי
  • שאלה 3 סעיף ב לפי סנדוויץ
  • שאלה 3 סעיף ג לפי סנדוויץ
  • שאלה 3 סעיף ג לפי פולרי
  • שאלה 3 סעיף ד לפי סנדוויץ
  • שאלה 3 סעיף ד לפי פולרי
  • שאלה 3 סעיף ה לפי סנדוויץ
  • שאלה 3 סעיף ה לפי פולרי
  • שאלה 3 סעיף ו לפי סנדוויץ
  • שאלה 3 סעיף ו לפי פולרי
  • שאלה 3 סעיף ז לפי פולרי
  • שאלה 3 סעיף ח לפי כדורי
  • שאלה 3 סעיף ח לפי סנדוויץ
  • שאלה 4
 • רציפות של פונקציה של שני משתנים
  • רציפות של פונקציה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9