צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • וקטורים
  • המרחב התלת ממדי ווקטור תלת ממדי
  • אמצע קטע וחלוקת קטע ביחס נתון
  • וקטור העובר דרך שתי נקודות
  • גודל וכיוון של וקטור
  • שוויון בין וקטורים
  • כפל וקטור בסקלר
  • חיבור וחיסור וקטורים
  • מכפלה סקלרית של וקטורים
  • חישוב זוית בין וקטורים באמצעות המכפלה הסקלרית
  • וקטורי הצירים
  • נורמה של וקטור
  • וקטור יחידה - נרמול של וקטור
  • מרחק בין וקטורים
  • אורתוגונליות
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5 סעיפים א-ב
  • תרגיל 5 סעיף ג
  • תרגיל 6 סעיף א
  • תרגיל 6 סעיף ב
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8 סעיפים א-ג
  • תרגיל 8 סעיפים ד-ה
  • תרגיל 8 סעיף ו
  • תרגיל 8 סעיף ז
  • תרגיל 8 סעיף ח
  • תרגיל 8 סעיף ט
  • תרגיל 8 סעיף י
  • תרגיל 9 סעיף א
  • תרגיל 9 סעיף ב
  • תרגיל 9 סעיף ג
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
 • מכפלה וקטורית ומכפלה מעורבת
  • מכפלה וקטורית
  • שימושים גיאומטריים - נורמל לוקטורים נתונים
  • שימושים גיאומטריים - שטח מקבילית
  • שימושים גיאומטריים - שטח משולש
  • תכונות המכפלה הוקטורית
  • מכפלה מעורבת
  • שימושים גיאומטרים - המצאות וקטורים על אותו מישור
  • שימושים גיאומטריים - נפח מקבילון ונפח פירמידה
  • תכונות המכפלה המעורבת
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
 • שימושי מכפלה וקטורית לגיאומטריה אנליטית במרחב
  • משוואת מישור דרך א
  • משוואת מישור דרך ב
  • מרחק נקודה מישר
  • מרחק בין ישרים מקבילים
  • מרחק בין ישרים מצטלבים
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
 • גרדינט, דיברגנץ ורוטור
  • שדה וקטורי
  • האופרטורים דל ולפלסיאן
  • הגרדיאנט של פונקציה
  • הדיברגנץ של שדה וקטורי
  • הרוטור(קרל) של שדה וקטורי
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5