צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • וקטורים
  • המרחב התלת ממדי ווקטור תלת ממדי
  • אמצע קטע וחלוקת קטע ביחס נתון
  • וקטור העובר דרך שתי נקודות
  • גודל וכיוון של וקטור
  • שוויון בין וקטורים
  • כפל וקטור בסקלר
  • חיבור וחיסור וקטורים
  • מכפלה סקלרית של וקטורים
  • חישוב זוית בין וקטורים באמצעות המכפלה הסקלרית
  • וקטורי הצירים
  • נורמה של וקטור
  • וקטור יחידה - נרמול של וקטור
  • מרחק בין וקטורים
  • אורתוגונליות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9 סעיפים א-ג
  • שאלה 9 סעיפים ד-ה
  • שאלה 9 סעיפים ו-ח
  • שאלה 9 סעיפים ט-י
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
 • מכפלה וקטורית ומכפלה מעורבת
  • מכפלה וקטורית
  • שימושים גיאומטריים - נורמל לוקטורים נתונים
  • שימושים גיאומטריים - שטח מקבילית
  • שימושים גיאומטריים - שטח משולש
  • תכונות המכפלה הוקטורית
  • מכפלה מעורבת
  • שימושים גיאומטרים - המצאות וקטורים על אותו מישור
  • שימושים גיאומטריים - נפח מקבילון ונפח פירמידה
  • תכונות המכפלה המעורבת
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
 • שימושי מכפלה וקטורית לגיאומטריה אנליטית במרחב
  • משוואת מישור - דרך א
  • משוואת מישור - דרך ב
  • מרחק נקודה מישר
  • מרחק בין ישרים מקבילים
  • מרחק בין ישרים מצטלבים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • גרדינט, דיברגנץ ורוטור
  • שדה וקטורי
  • האופרטורים דל ולפלסיאן
  • הגרדיאנט של פונקציה
  • הדיברגנץ של שדה וקטורי
  • הרוטור (קרל) של שדה וקטורי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5