צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • בעיות גיאומטריות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
 • עקומות אורתוגונליות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6 - שטח מתחת לעקום
  • שאלה 7 - שטח מתחת לעקום
  • שאלה 8 - שטח מתחת לעקום
 • בעיות גדילה ודעיכה
  • גדילה ודעיכה - בניית הנוסחה הכללית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
 • בעיות שונות
  • שאלה 1 - בעיית תערובת
  • שאלה 2 - החוק השני של ניוטון
  • שאלה 3 - חוק הקירור של ניוטון
  • שאלה 4 - בעיית קצב שינוי
  • שאלה 5 - בעיית קצב שינוי
  • שאלה 6 - בעיית קצב שינוי