צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אינטגרלים מיידיים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
 • אינטגרלים בשיטת הנגזרת כבר בפנים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
 • אינטגרלים בשיטת אינטגרציה בחלקים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24 - שימוש בנוסחת הנסיגה
  • שאלה 25 - שימוש בנוסחת הנסיגה
  • שאלה 26 - שימוש בנוסחת הנסיגה
  • שאלה 27 - שימוש בנוסחת הנסיגה
  • שאלה 28 - שימוש בנוסחת הנסיגה
  • שאלה 29 - שימוש בנוסחת הנסיגה
  • שאלה 30 - שימוש בנוסחת הנסיגה
  • שאלה 31 - שימוש בנוסחת הנסיגה
 • אינטגרלים בשיטת ההצבה
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
 • אינטגרלים של פונקציות רציונליות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 26 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 27 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 28 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 29 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 30- שימוש בהצבת t
 • אינטגרלים טריגונומטריים והצבות טריגונומטריות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 26 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 27 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 28 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 29 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 30 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 31 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 32 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 33 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 34 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 35 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 36 - שימוש בהצבת t
  • שאלה 37 - שימוש בהצבת t, מקרה מיוחד
  • שאלה 38 - שימוש בהצבת t, מקרה מיוחד
  • שאלה 39 - שימוש בהצבת t, מקרה מיוחד
  • שאלה 40 - הצבה טריגונומטרית
  • שאלה 41 - הצבה טריגונומטרית
  • שאלה 42 - הצבה טריגונומטרית