צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • חזרה מאלגברה לינארית - ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
 • מערכת משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון, הומוגניות, עם מקדמים קבועים - שיטת הלכסון
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9 - לכסון לא עובד סוג 1
  • שאלה 10 - לכסון לא עובד סוג 1
  • שאלה 11 - לכסון לא עובד סוג 2
  • שאלה 12 - לכסון לא עובד סוג 2
  • שאלה 13 - לכסון לא עובד סוג 2 ארוך
  • שאלה 14- לכסון לא עובד סוג 3
  • שאלה 15
 • מערכת משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון, לא הומוגניות, עם מקדמים קבועים - שיטת וריאציית הפרמטרים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6 - לכסון לא עבד בהומוגנית
  • שאלה 7
  • שאלה 8
 • מערכת משוואות כללית - שיטת ההצבה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5