צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • בעיות שטורם ליוביל
  • הקדמה לבעיות שטורם ליוביל
  • הגדרה פורמלית של בעית שטורם ליוביל
  • הצורה הסטנדרטית של משוואת שטורם ליוביל
  • משפטים הקשורים בבעיות שטורם ליוביל
  • פיתוח פונקציה לטור של פונקציות עצמיות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8 סעיף א
  • שאלה 8 סעיף ב
  • שאלה 9 סעיף א
  • שאלה 9 סעיף ב
  • שאלה 9 סעיף ג
  • שאלה 10 סעיף א
  • שאלה 10 סעיף ב
  • שאלה 11 סעיף א
  • שאלה 11 סעיף ב
  • שאלה 11 סעיף ג
  • שאלה 11 סעיף ד
  • שאלה 11 סעיף ה