צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • תרמודינמיקה
  • תאוריה 1 - יסודות של תרמודינמיקה
  • תאוריה 2 - אנרגיה פנימית, חום ועבודה
  • תאוריה 3 - חוק ראשון של תרמודינמיקה
  • תאוריה 4 - חוק ראשון של תרמודינמיקה, המשך
  • תאוריה 5 - חוק שני ושלישי של תרמודינמיקה
  • תאוריה 6 - אנרגיה חופשית
  • תאוריה 7 - אנרגיה חופשית, המשך
  • תאוריה 8 - השפעת הרכב המערכת על אנרגיה חופשית, מצב של שיווי משקל
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 8 המשך
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • תרגיל 17
  • תרגיל 18