צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - מהירות התגובה והגורמים המשפיעים עליה
  • תיאוריה 2 - מנגנון היווצרות מצב של שיווי משקל
  • תיאוריה 3 - קבוע שיווי משקל
  • תיאוריה 4 - הפרעות לשיווי משקל
  • תיאוריה 5 - הפרעות לשיווי משקל (המשך)
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9א
  • תרגיל 9ב,ג
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • תרגיל 17
  • תרגיל 18
  • תרגיל 19
  • תרגיל 20