צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - קשרים יוניים
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תיאוריה 2 - סוגי קשר קוולנטי
  • תיאוריה 3 - נוסחאות ייצוג אלקטרונים לפי לואיס
  • תיאוריה 4 - אורביטלים מוכלאים, קביעת מבנה מרחבי וקוטביות של מולקולה
  • תיאוריה 5 - אורביטלים מולקולריים
  • תרגיל 1א
  • תרגיל 1ב
  • תרגיל 1ג
  • תרגיל 2א
  • תרגיל 2ב
  • תרגיל 3א
  • תרגיל 3ב
  • תרגיל 3ג
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6א
  • תרגיל 6ב
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תיאוריה 6 - סוגי קישור בין חלקיקי החומר
  • תיאוריה 7 - חומר אטומרי, קשרים בין-מולקולריים
  • תיאוריה 8 - מסיסות של חומרים מולקולריים, סיכום כללי
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7 א,ב
  • תרגיל 7 ג,ד
  • תרגיל8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11א
  • תרגיל 11ב