צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - מודל גרעיני של האטום
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תיאוריה 2 - ספקטרה אטומיים בחלקיקים חד-אלקטרוניים
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4א
  • תרגיל 4ב
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6א
  • תרגיל 6ב
  • תרגיל 6ג
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תיאוריה 3 - המבנה של אטומים רב - אלקטרוניים
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • תיאוריה 4 - תכונות מחזוריות של אטומים
  • תיאוריה 5 - המשך תכונות מחזוריות של אטומים
  • מחזוריות-תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • הגדרה
  • מבנה האטום
  • איזוטופים
  • יונים