צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - מעבר בין שיטות שונות של הבעת כמות החומר
  • תרגיל 1א
  • תרגיל 1ב
  • תרגיל 1אג
  • תרגיל 2א
  • תרגיל 2ב
  • תרגיל 2ג
  • תרגיל 3א
  • תרגיל 3ב
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תיאוריה 2 - קביעת נוסחה אמפירית ומולקולרית
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5א
  • תרגיל 5ב
  • תרגיל 5ג
  • שאלה 6
  • תיאוריה 3 - חישובים סטוכיומטריים לפי משוואה כימית
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • תיאוריה 4 - חישובים סטוכיומטריים בתמיסות
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • שאלה 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14