צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • פתרון מדר בעזרת טורים - נקודה רגולרית
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
 • פתרון מדר בעזרת טורים - נקודה רגולרית-סינגולרית
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8