צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • משוואה חסרה מסדר שלישי
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • משוואה לינארית הומוגנית עם מקדמים קבועים
  • מדר ליניארית, הומוגנית, מסדר n, עם מקדמים קבועים
  • משפטים הקשורים לפתרון משוואות פולינומיאליות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
 • שיטת השוואת מקדמים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
 • שיטת וריאציית הפרמטרים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • משוואת אוילר מסדר שלישי
  • משוואת אוילר הומוגנית
  • משוואת אוילר לא הומוגנית
 • הוורונסקיאן ושימושיו
  • הקדמה
  • אי תלות בין פונקציות
  • בוחן לאי תלות פונקציות
  • הוורונסקיאן של פתרונות
  • שאלה 1
  • בוחן לאי תלות פתרונות
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • השיטה האופרטורית
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7