צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • משוואה חסרה - שיטת הורדת סדר המשוואה
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
 • משוואה לינארית, הומוגנית, עם מקדמים קבועים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • עיקרון הסופרפוזיציה
  • שאלה 11
 • משוואה לינארית, לא הומוגנית, עם מקדמים קבועים - שיטת השוואת מקדמים
  • מבוא
  • שיטת השוואת מקדמים – מקרה מיוחד
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
 • משוואה לינארית, לא הומוגנית, עם מקדמים קבועים - שיטת וריאציית הפרמטרים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 1 - ללא נוסחה
  • שאלה 2
  • שאלה 2 - ללא נוסחה
  • שאלה 3
  • שאלה 3 - ללא נוסחה
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
 • משוואה לינארית, עם מקדמים לא קבועים - משוואת אוילר
  • מדר ליניארית, מסדר שני, כללית, משוואת אוילר הומוגנית
  • מדר לינארית, מסדר שני, כללית, משוואת אוילר לא הומוגנית
 • משוואה לינארית, כללית - שיטת דאלמבר - שיטת הפתרון השני
  • מדר לינארית, הומוגנית, כללית
  • נוסחת אבל ושימושיה למציאת הפתרון השני
  • שאלה 1
  • שאלה 1 לפי נוסחת אבל
  • שאלה 2
  • שאלה 2 לפי נוסחת אבל
  • שאלה 3 - המקרה הלא הומוגני
 • הוורונסקיאן ושימושיו
  • הקדמה
  • אי תלות בין פונקציות
  • בוחן לאי תלות פונקציות
  • הורונסקיאן של פתרונות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • בוחן לאי תלות פתרונות
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • מערכת בסיסית של פתרונות
  • שאלה 6
 • משפט הקיום והיחידות למדר לינארית מסדר שני
  • מבוא
  • שאלה 1 סעיפים א-ב
  • שאלה 1 סעיפים ג-ד
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • משוואה לינארית, לא הומוגנית, עם מקדמים קבועים - השיטה האופרטורית
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7