צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • סוגי עקומות היצע
  • סוגי עקומות ביקוש
  • שיווי משקל
  • היצע וביקוש מצרפיים
  • תזוזות היצע
  • תזוזות ביקוש
  • שינויים אצל חלק מהצרכנים 1
  • שינויים אצל חלק מהצרכנים 2
  • שינויים אצל חלק מהיצרנים
  • גמישות הביקוש ביחס למחיר
  • גמישות הביקוש ביחס למחיר 2
  • גמיש לחלוטין וקשיח לחלוטין
  • גמישות הביקוש ביחס להכנסה
  • גמישות הביקוש ביחס להכנסה 2
  • גמישות הביקוש ביחס להכנסה 3
  • גמישות הביקוש ביחס להכנסה 4
  • גמישות הביקוש ביחס להכנסה 5
  • טבלה מסכמת - חשובה מאד
  • הצגה גרפית
  • הערה חשובה
  • רווחה במשק - עודף יצרן ועודף צרכן
  • רווחה - התערבות ממשלה - סובסידיה
  • רווחה - התערבות ממשלה - מס
  • ספר התרגילים - שאלה 1
  • ספר התרגילים - שאלה 2
  • ספר התרגילים - שאלה 3
  • ספר התרגילים - שאלה 4
  • ספר התרגילים - שאלה 5
  • ספר התרגילים - שאלה 6
  • ספר התרגילים - שאלה 7
  • ספר התרגילים - שאלה 14
  • ספר התרגילים - שאלה 15
  • ספר התרגילים - שאלה 29
  • ספר התרגילים - שאלה 30
  • ספר התרגילים - שאלה 44
  • ספר התרגילים - שאלה 45
  • ספר התרגילים - שאלה 46
  • ספר התרגילים - שאלה 47
  • ספר התרגילים - שאלה 48
  • ספר התרגילים - שאלה 52
  • ספר התרגילים - שאלה 53