צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • עקומת התמורה - חלק 1
  • עקומת התמורה - חלק 2
  • עקומה ליניארית
  • עקומה ליניארית
  • עקומה ליניארית
  • עקומה רגילה - קמורה
  • עקומה רגילה - קמורה
  • הערות כלליות
  • מספר גורמי ייצור
  • בניית עקומה
  • בניית עקומה
  • עקומת התמורה בטבלה
  • גורמי ייצור תחליפיים
  • שאלות "או" דוגמה 2
  • שאלות "או" דוגמה 3
  • גורמי ייצור משלימים
  • גורמי ייצור משלימים
  • כללי ברזל
  • גבול אפשרויות הצריכה
  • מענק בעקומה רגילה
  • מענק בעקומה רגילה
  • מענק בעקומה רגילה
  • מענק בעקומה ליניארית
  • מענק בעקומה ליניארית
  • מענק בעקומה ליניארית
  • שיפור טכנולוגי 1
  • שיפור טכנולוגי 2
  • שיפור טכנולוגי 3
  • שיפור טכנולוגי 4
  • שיפור טכנולוגי 5
  • שיפור טכנולוגי 6
  • מסחר בינלאומי 1
  • מסחר בינלאומי 2
  • מסחר בינלאומי 3
  • מסחר בינלאומי 4
  • צמיחה כלכלית 1
  • צמיחה כלכלית 2
  • צמיחה כלכלית 3
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
  • שאלה 41
  • שאלה 42
  • שאלה 43
  • שאלה 44
  • שאלה 45
  • שאלה 46
  • שאלה 47
  • שאלה 48
  • שאלה 49
  • שאלה 50
  • שאלה 51
  • שאלה 52
  • שאלה 53
  • שאלה 54
  • שאלה 55