צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מודל קיינס
  • השפעת המיסים 1
  • השפעת המיסים 2
  • השפעת המיסים 3
  • שיווי משקל
  • הצגה גרפית
  • תוצר תעסוקה מלאה
  • פער דיפלציוני
  • הצגה גרפית 2
  • התערבות ממשלה
  • השפעה כוללת
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • דוגמה 3
  • פרדוקס החיסכון
  • פער אינפלציוני
  • השקעות תלויות בריבית 1
  • השקעות תלויות בריבית 2