צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מודל קיינס משק פתוח בן גוריון
  • שאלה פתוחה שער חליפין נייד חלק א
  • שאלה פתוחה שער חליפין נייד חלק א המשך
  • שאלה פתוחה שער חליפין נייד חלק ב
  • שאלה פתוחה שער חליפין נייד חלק ג
  • שאלה פתוחה שער חליפין קבוע סעיף א
  • שאלה פתוחה שער חליפין קבוע סעיף ב
  • שאלה פתוחה שער חליפין קבוע סעיף ג
  • שאלה פתוחה שער חליפין קבוע סעיף ד