צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הסבר על מבנה מאזן התשלומים
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • דוגמה 3
  • דוגמה 4
  • דוגמה 5
  • דוגמה 6
  • דוגמה 7
  • דוגמה 8
  • דוגמה 9
  • סימונים
  • חוב חיצוני ברוטו ונטו
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שוק מטבע חוץ - הגדרות
  • סוגי משטר שער חליפין
  • שער חליפין קבוע - גידול בהיצע
  • שער חליפין קבוע - שינוי ברמת המחירים
  • שער חליפין קבוע - פיחות
  • שער חליפין נייד - גידול בביקוש
  • שער חליפין נייד - גידול בהיצע
  • שער חליפין נייד - שינוי ברמת המחירים
  • משק עם תנועות הון
  • משק עם תנועות הון - שינויים
  • משק עם תנועות הון - שינוי בפער הריביות
  • העברות חד צדדיות
  • שוק מטבע חוץ שאלה 1
  • שוק מטבע חוץ שאלה 2
  • שוק מטבע חוץ שאלה 3
  • שוק מטבע חוץ שאלה 4
  • שוק מטבע חוץ שאלה 5
  • שוק מטבע חוץ שאלה 6
  • שוק מטבע חוץ שאלה 7
  • שוק מטבע חוץ שאלה 8
  • שוק מטבע חוץ שאלה 9
  • שוק מטבע חוץ שאלה 10