צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • סובסידיה ליחידה
  • דוגמה לסובסידיה ליחידה
  • מס ליחידה
  • דוגמה למס ליחידה
  • דוגמה מלאה
  • מחיר מינימום עם קניית עודפים
  • מחיר מינימום עם סובסידיה
  • מחיר מינימום עם מכסות ייצור
  • העדפות היצרנים והצרכנים
  • מחיר מקסימום עם מכירת עודפים
  • מחיר מקסימום עם סובסידיה
  • מחיר מקסימום עם קיצוב
  • הערה חשובה
  • ספר התרגילים - שאלה 1
  • ספר התרגילים - שאלה 2
  • ספר התרגילים - שאלה 5
  • ספר התרגילים - שאלה 6
  • ספר התרגילים - שאלה 8
  • ספר התרגילים - שאלה 9
  • ספר התרגילים - שאלה 12
  • ספר התרגילים - שאלה 13
  • ספר התרגילים - שאלה 14
  • ספר התרגילים - שאלה 16
  • ספר התרגילים - שאלה 22
  • ספר התרגילים - שאלה 24
  • ספר התרגילים - שאלה 26