צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הצגה פרמטרית של ישר
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
 • מצב הדדי בין ישרים
  • מבוא
  • זיהוי מצב הדדי בין ישרים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
 • הצגה פרמטרית של מישור
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
 • משוואת מישור
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
 • מעברים בין הצגה פרמטרית של מישור ומשוואת מישור
  • מעבר ממשוואת מישור להצגה פרמטרית של מישור
  • מעבר מהצגה פרמטרית למשוואת מישור
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • מישורים המקבילים לצירים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
 • מצב הדדי בין ישר ומישור
  • מבוא ושאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
 • מצב הדדי בין מישורים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
 • ישר חיתוך בין מישורים
  • מבוא ושאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
 • חישובי זוויות שונות
  • מבוא
 • זווית בין שני ישרים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
 • זווית בין ישר ומישור
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • זווית בין שני מישורים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • חישובי מרחקים
  • מבוא
 • מרחק בין שתי נקודות במרחב
  • מבוא
  • שאלה 1
 • מרחק בין נקודה לישר
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • מרחק בין נקודה למישור
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • מרחק בין ישרים מקבילים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
 • מרחק בין ישר למישור
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
 • מרחק בין מישורים מקבילים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
 • מרחק בין ישרים מצטלבים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • סיכום מרחקים
  • מרחקים - סיכום
 • שאלות מסכמות
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2 - סעיף א
  • שאלה 2 - סעיף ב
  • שאלה 2 - סעיפים ג-ד
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10 - דרך א
  • שאלה 10 - דרך ב