צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הצגה כללית
  • דוגמה
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 2 סעיף ג
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 4
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיף ג
  • שאלה 6 סעיף א
  • שאלה 6 סעיף ב