צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הצגה כללית
  • דוגמה
  • שאלה 1
  • שאלה 2 א
  • שאלה 2 ב
  • שאלה 2 ג
  • שאלה 2 ד
  • שאלה 3 א
  • שאלה 3 ב
  • שאלה 3 ג
  • שאלה 3 ד
  • שאלה 4 א
  • שאלה 4 ב
  • שאלה 5 א
  • שאלה 5 ב
  • שאלה 5 ג
  • שאלה 5 ד
  • שאלה 6 א
  • שאלה 6 ב
  • שאלה 6 ג
  • שאלה 6 ד