צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • שאלה 1 א
  • שאלה 1 ב
  • שאלה 1 ג
  • שאלה 2 א
  • שאלה 2 ב
  • שאלה 2 ג-ד
  • שאלה 3 א
  • שאלה 3 ב
  • שאלה 3 ג
  • שאלה 4 א
  • שאלה 4 ב
  • שאלה 4 ג
  • שאלה 5 א
  • שאלה 5 ב
  • שאלה 5 ג
  • שאלה 5 ד
  • שאלה 6 א
  • שאלה 6 ב
  • שאלה 6 ג
  • שאלה 7 א
  • שאלה 7 ב
  • שאלה 8 א
  • שאלה 8 ב
  • שאלה 8 ג
  • שאלה 8 ד
  • שאלה 9
  • שאלה 10 א
  • שאלה 10 ב
  • שאלה 10 ג
  • שאלה 10 ד
  • שאלה 10 ה
  • שאלה 11
  • שאלה 12 א
  • שאלה 12 ב
  • שאלה 12 ג
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19 - סעיף א
  • שאלה 19 - סעיף ב