צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מבחן לדוגמא 1
  • טופס מבחן לדוגמא 1
  • שאלה 1 א
  • שאלה 1 ב
  • שאלה 1 ג
  • שאלה 2 א
  • שאלה 2 ב
  • שאלה 2 ג
  • שאלה 2 ד
  • שאלה 3 א
  • שאלה 3 ב
  • שאלה 3 ג
  • שאלה 3 ד
  • שאלה 4 א
  • שאלה 4 ב
  • שאלה 4 ג
  • שאלה 4 ד
  • שאלה 5 א
  • שאלה 6
  • שאלה 7 א
  • שאלה 7 ב
  • שאלה 7 ג
  • שאלה 7 ד
  • שאלה 8 א
  • שאלה 8 ב
  • שאלה 8 ג
  • שאלה 8 ד
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11 א
  • שאלה 11 ב
  • שאלה 11 ג
  • שאלה 11 ד
  • שאלה 13 א
  • שאלה 13 ב-ד
  • שאלה 14
  • שאלה 15 א
  • שאלה 15 ב-ג
  • שאלה 15 ד
  • שאלה 16 א ו-ד
  • שאלה 16 ב-ג
  • שאלה 17 א-ב
  • שאלה 17 ג-ד
  • שאלה 18 ב
 • מבחן לדוגמא 2
  • טופס מבחן לדוגמא 2
  • חלק א - שאלה 1
  • חלק א - שאלה 2
  • חלק א - שאלה 3
  • חלק ב - שאלה 1
  • חלק ב - שאלה 2
  • חלק ב - שאלה 3 א
  • חלק ב - שאלה 3 ב-ג
  • חלק ב - שאלה 4
  • חלק ב - שאלה 5
  • חלק ב - שאלה 6
  • חלק ב - שאלה 7
  • חלק ב - שאלה 8
  • חלק ב - שאלה 9 - המשך
  • חלק ב - שאלה 9
  • חלק ב - שאלה 10 א
  • חלק ב - שאלה 10 ב
  • חלק ב - שאלה 10 ג
 • מבחן לדוגמא 3
  • טופס מבחן לדוגמא 3
  • חלק א - שאלה 1 ב
  • חלק א - שאלה 1 ג
  • חלק א - שאלה 2
  • חלק א - שאלה 3
  • חלק ב - הכפלה במטריצה אלמנטרית
  • חלק ב - שאלה 1
  • חלק ב - שאלה 2
  • חלק ב - שאלה 3
  • חלק ב - שאלה 4
  • חלק ב - שאלה 5
  • חלק ב - שאלה 6
  • חלק ב - שאלה 7
  • חלק ב - שאלה 8
  • חלק ב - שאלה 9
  • חלק ב - שאלה 10
 • מבחן לדוגמא 4
  • טופס מבחן לדוגמא 4
  • שאלה 1 א
  • שאלה 1 ב
  • שאלה 1 ג
  • שאלה 1 ד
  • שאלה 2 א
  • שאלה 2 ב
  • שאלה 2 ג
  • שאלה 2 ד
  • שאלה 3 א
  • שאלה 3 ג
  • שאלה 3 ד
  • שאלה 4 א
  • שאלה 4 ב
  • שאלה 4 ג
  • שאלה 4 ד
  • שאלה 5 א
  • שאלה 5 ב
  • שאלה 5 ג
  • שאלה 5 ד
  • שאלה 6
  • שאלה 7 א
  • שאלה 7 ב
  • שאלה 7 ג
  • שאלה 7 ד
  • שאלה 8 א
  • שאלה 8 ב
  • שאלה 8 ג
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11 א
  • שאלה 11 ב
  • שאלה 11 ג
  • שאלה 11 ד
  • שאלה 12 א
  • שאלה 12 ב
  • שאלה 12 ג
  • שאלה 12 ד
  • שאלה 13 א
  • שאלה 13 ב
  • שאלה 13 ג
  • שאלה 13 ד
  • שאלה 14
  • שאלה 15 א
  • שאלה 15 ב
  • שאלה 15 ג
  • שאלה 15 ד
  • שאלה 16 א
  • שאלה 16 ב
  • שאלה 16 ג
  • שאלה 16 ד
  • שאלה 17 א, ג, ד
  • שאלה 17 ב
  • שאלה 18 א
  • שאלה 18 ב
  • שאלה 18 ג
  • שאלה 18 ד
  • שאלה 19 א
  • שאלה 19 ב
  • שאלה 19 ג-ד
  • שאלה 20 א
  • שאלה 20 ב
  • שאלה 20 ג
  • שאלה 20 ד
 • מבחן לדוגמא 5
  • טופס מבחן לדוגמא 5
  • חלק א שאלה 1
  • חלק א שאלה 2
  • חלק א שאלה 3
  • חלק א שאלה 4
  • חלק א שאלה 5
  • חלק א שאלה 6
  • חלק א שאלה 7
  • חלק א שאלה 8
  • חלק ב שאלה 1 א
  • חלק ב שאלה 1 ב
  • חלק ב שאלה 2 א
  • חלק ב שאלה 2 ג
  • חלק ב שאלה 2 ד
  • חלק ב שאלה 3 א
  • חלק ב שאלה 3 ב
  • חלק ב שאלה 3 ג
  • חלק ב שאלה 3 ד
 • מבחן לדוגמא 6
  • מבחן לדוגמה 6
  • שאלה 1 ב
  • שאלה 1 ג
  • שאלה 2 א
  • שאלה 2 ב1
  • שאלה 2 ב2
  • שאלה 2 ב3
  • שאלה 3 א
  • שאלה 3 ב
  • שאלה 4 א
  • שאלה 4 ב
  • שאלה 4 ג
  • שאלה 5 א
  • שאלה 5 ב