צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מהו וקטור
  • מהו וקטור - דוגמה
  • וקטור בין שתי נקודות
  • גודל וכיוון של וקטור
  • שוויון בין וקטורים
  • כפל וקטור בסקלר
  • חיבור וחיסור וקטורים
  • מכפלה סקלרית
  • נורמה של וקטור
  • וקטור יחידה - נרמול של וקטור
  • וקטורי הצירים
  • מרחק בין וקטורים
  • אורתוגונליות
  • אורתוגונליות - דוגמה
  • הצגה פרמטרית של ישר
  • מצב הדדי בין ישרים
  • הצגה פרמטרית של מישור
  • הצגה אלגברית של מישור
  • מהצגה פרמטרית להצגה אלגברית של מישור
  • מישורים מיוחדים
  • שאלה 1
  • שאלה 2 סעיף א-ג
  • שאלה 2 סעיף ד-ה
  • שאלה 2 סעיף ו
  • שאלה 2 סעיף ז
  • שאלה 2 סעיף ח
  • שאלה 2 סעיף ט
  • שאלה 2 סעיף י
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף ג
  • שאלה 4
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיף ג
  • שאלה 6 סעיף א
  • שאלה 6 סעיף ב
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9 סעיף א
  • שאלה 9 סעיף ב
  • שאלה 10 סעיף א.1
  • שאלה 10 סעיף א.2
  • שאלה 10 סעיף ב-ג
  • שאלה 11 סעיף א
  • שאלה 11 סעיף ב
  • שאלה 11 סעיף ג
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17 סעיף א
  • שאלה 17 סעיף ב
  • שאלה 17 סעיף ג
  • שאלה 17 סעיף ד
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23 סעיף א
  • שאלה 23 סעיף ב
  • שאלה 23 סעיף ג
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28 סעיף א
  • שאלה 28 סעיף ב
  • שאלה 28 סעיף ג
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
 • מכפלה וקטורית ושימושיה
  • מעבר למשוואת מישור-מכפלה וקטורית 1
  • מעבר למשוואת מישור-מכפלה וקטורית 2
  • מעבר למשוואת מישור-מכפלה וקטורית 3
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15