צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • שאלה 1 סעיפים א-ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיפים ב-ג
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8