צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • שאלה 1 סעיף א - פתרון במספר דרכים
  • שאלה 1 סעיפים ב-ג
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5 הקדמה והסבר
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיפים ב-ג
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8