צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיפים ב-ד
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4 חלק א
  • שאלה 4 חלק ב
  • שאלה 5 - פתרון באמצעות זרמי חוגים
  • שאלה 5 - פתרון חלקי באמצעות שיטת מתחי צמתים
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8