צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מהו פוטנציאל
  • הסבר בסיסי על הפוטנציאל
  • פוטנציאל של גוף נקודתי
  • דוגמה- עבודה להביא מטען מהאינסוף
  • שיטות לחישוב פוטנציאל
 • שיטה 1, סופרפוזיציה
  • שיטה ראשונה, סופרפוזיציה
  • פוטנציאל של טבעת לאורך ציק הסימטריה
 • שיטה 2, שאלות חוק גאוס
  • מוליכים
  • ההבדל בין מבודד למוליך
  • סימטריה
  • דרך שניה, שאלות חוק גאוס
  • פוטנציאל של קליפה כדורית
  • תרגיל, קליפות גליליות מוליכות
  • תרגיל, שדה ופוטנציאל של כדור מלא
 • שיטה 3, חישוב מפורש
  • דרך שלישית, חישוב מפורש
  • תרגיל, מתח בין לוחות
 • תרגילים נוספים
  • תרגיל-יצירת היסוד קיריום
  • תרגיל-דיפול
  • תרגיל-מטען q ומטען 3q
  • תרגיל-מטען על השפה בצורה לא אחידה
  • תרגיל-דיסקה עם חור
  • תרגיל-טבעת מעל טבעת
  • תרגיל- תיל עם צפיפות משתנה
  • תרגיל-כדור זז מחבר בין שני כדורים
  • תרגיל- שני כדורים מוליכים מחוברים בחוט
  • תרגיל-פוטנציאל של גליל מלא טעון בצפיפות אחידה
  • תרגיל -חור במישור
  • תרגיל-כדור מוליך מוקף בקליפה מבודדת