צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • זרם, חוק אוהם וחיבור נגדים
  • הגדרת הזרם
  • חוק אוהם, חיבור נגדים בטור ובמקביל
  • תרגיל - שנים במקביל אחד בטור
  • תרגיל - מרובע עם אלכסון
  • תרגיל - 4 חוליות
  • תרגיל - שלושה נגדים
  • תרגיל - שניים של 1 שניים של 2 ושניים של 3
 • חוקי קירכוהוף
  • מהו נתק ומהו קצר
  • חוקי קירכהוף
  • חוקי קירכהוף המשך, מתח בין שתי נקודות
  • נוסחת קרמר לפתרון מערכת משוואות
  • שיטת זרמי חוגים
  • תרגיל-חוגים
  • הסבר על מקור מתח לא אידיאלי ומתח הדקים
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • מדידת הכאמ של הסוללה
  • תרגיל- מעגל עם סוללה לא אידיאלית
 • מעגלים אינסופיים
  • 11.0-7 חישוב התנגדות של טור אינסופי
  • 11.0-7.1 מתח וזרם בטור אינסופי
  • 11.0-102 טור אינסופי של נגדים בהצלבה