צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • המשוואות והמעברים
    • הצגת המשוואות בצורות השונות והמעברים ביניהם
    • הקשר בין המשוואה השלישית לחוק פארדאיי