צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מבוא לגלים
  • 1.מבוא גלים
  • 2.גלי אורך ורוחב
  • 3. הגדרות גל
  • 4. תיאור גל
  • 5. התאבכות גלים
  • 6. תכונות גל
  • 7. תרגול גל 1
  • 8. תרגול גל 2
  • 9. תרגול גל 3
  • 10. תרגול גל 4
  • 11. גל מחזורי
  • 12. תיאור גל מחזורי
  • 13. גל עומד
  • 14. תרגול גל עומד
  • 15. הבדלים בין גל מתקדם וגל עומד
  • 16 .תרגול גל מחזורי1
  • 17. תרגול גל מחזורי 2
  • 18. תרגול גל מחזורי 3
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • גל דו ממדי- מבוא והגדרות
  • אמבט גלי- הסבר
  • החזרת גלי מים
  • מעבר גלי מים מתווך לתווך
  • חוק סנל במים ונפיצת גלי מים
  • תרגיל-החזרה גלים דו ממדיים
  • תרגול מעבר תווך גלי מים
  • אנרגיה ומשרעת של גלים שונים
  • תרגול אנרגיה ומשרעת של גל
  • 1. מבוא להתאבכות גלי מים
  • 2. התאבכות בונה של גלי מים
  • 3. מספר קווי מקסימום בתבנית התאבכות
  • 4. קוי מינימום באמבט גלים
  • 5. מספר קווי מינימום בתבנית התאבכות
  • 6. מציאת אורך גל מים בעזרת תבנית ההתאבכות
  • 7. עקיפת גלים וקבלת תבנית התאבכות בעזרתה
  • 8. התאבכות גלי מים- תרגיל 1
  • 9. התאבכות גלי מים- תרגיל 2
  • 10. תבנית התאבכות של מקורות הפוכי מופע
  • דרגים לקבלת התאבכות שונת מופע באמבט גלים
  • שאלה 1 בהתאבכות גלי מים
  • שאלה 2 בהתאבכות גלי מים
  • שאלה 3 בהתאבכות גלי מים
  • שאלה 4 בהתאבכות גלי מים
  • 1. התאבכות אור- מבוא
  • 2. התאבכות אור- פיתוח נוסחאות
  • 3. התאבכות אור- פיתוח נוסחאות המשך
  • 4. נוסחת יאנג לזויות קטנות
  • 5. התאבכות אור תרגיל 1
  • 6. התאבכות אור תרגיל 2
  • 7. התאבכות אור תרגיל 3
  • 8. התאבכות אור מסדקים מרובים- תוצאות נסיוניות
  • 9. התאבכות אור מ-3 סדקים- הסבר
  • 10. התאבכות אור מ-4 סדקים- הסבר
  • 11. התאבכות אור בסריג עקיפה- הסבר
  • 12. התאבכות אור בסריג- תרגיל 4
  • 13. התאבכות אור בסריג- תרגיל 5
  • 14. התאבכות אור בסריג לבן
  • 15. התאבכות אור בסריג- תרגיל 6
  • 16. עקיפה בסדק יחיד
  • 17. סיכום תבניות עקיפה והתאבכות שונות
  • 18. עקיפה מסדק יחיד- תרגיל 1
  • עקיפה מסדק יחיד תרגיל 2
  • 20. הבדלים בהתאבכות אור ומים
  • דרגים לקבלת התאבכות שונת מופע לאור
  • התאבכות וקטורית של אור (מקוטב)
  • שאלה בהתאבכות גלי אור
  • שאלה 2 בהתאבכות גלי אור
  • 1. גלי קול- מבוא
  • 2. יחידת העוצמה דציבל
  • 3. הקשר בין אנרגיית גל קול ועוצמתו
  • שאלה 1- גלי קול
  • שאלה 2-גלי קול
  • שאלה 3-גלי קול
  • שאלה 4-גלי קול
  • שאלה 5-גלי קול
  • שאלה 6-גלי קול