צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • חוק קולון וסופרפוזיציה
  • הערה לגבי דף נוסחאות(הופיעה גם במבוא המתמטי)
  • חוק קולון
  • עקרון הסופרפוזיציה
  • תרגיל- מטען בפינת ריבוע
  • תרגיל- מטענים בקודקודי משולש
  • תרגיל- שני כדורים תלויים
  • תרגיל- שפורפרת טלוויזיה
 • התפלגות מטען רציפה
  • הסבר על התפלגות מטען רציפה ודוגמה-תיל מכופף
  • דוגמה-שדה של טבעת ודיסקה
  • תרגיל-טבעת חצי חצי
  • דוגמה-שדה של גליל מלא
  • תרגיל-טבעת עם צפיפות לא אחידה
  • תרגיל-שדה של תיל סופי
  • תרגיל-שדה של טבעת עם חלק חסר
  • תרגיל-כוח של מוט על מוט
  • תרגיל-כוח של מוט על דסקה