צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • חוק לורנץ
  • חוק לורנץ, כלל יד ימין ותנועת מטען בשדה מגנטי
  • תרגיל -מצא את הכוח על כל חלקיק
  • תרגיל-חלקיק זז בשדה מגנטי
  • תרגיל-ספקטוגרף המסות של דמפסטר
  • תרגיל-פרוטון בזווית
  • תרגיל-פרוטון פוגע במסך
  • תרגיל-מטען עובר קבל
  • תרגיל-מטען פוגע בלוחות קבל
  • תרגיל-מטען בשדה מגנטי וחשמלי
  • תרגיל- בורר מהירויות ומתח עצירה
  • תרגיל - מטען נכנס ויוצא משדה מגנטי בזווית
  • תרגיל -עוד מטען נכנס ויוצא משדה מגנטי בזווית
 • כוח על תיל נושא זרם
  • כוח על תיל נושא זרם
  • פיתוח הנוסחה של כוח על תיל נושא זרם (העמקה בתיאוריה)
  • דוגמה-תיל מרחף באוויר
  • דוגמה-מסגרת מלבנית בשדה לא אחיד
  • הכוח על לולאה סגורה בשדה אחיד מתאפס
  • הכוח על תיל בשדה אחיד אינו תלוי בצורת התיל
  • הוכחה שהכוח לא תלוי בצורת התיל
  • תרגיל-כוח על תיל מכופף
  • תרגיל-כוח על תיל מכופף עם חלוקה לחתיכות
  • תרגיל-לולאה תלויה
  • תרגיל- כוח על לולאה סגורה