צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הרצאות ותרגילים
  • הסבר על הנוסחה של חוק אמפר ומתי משתמשים בה
  • שדה של תיל אינסופי
  • תרגיל-כבל קו אקסיאלי
  • שדה של מישור דק אינסופי
  • שדה של מישור עבה
  • שדה של סליל אינסופי
  • טורואיד
  • תרגיל-מישור עם ציפיפות מטען משתנה
  • תרגיל-מישור אינסופי עם צפיפות אקספוננציאלית
  • תרגיל-חור בגליל
  • תרגיל-שדה מגנטי של זרם היקפי