צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • השראות עצמית
  • השראות הסבר ודוגמה בסליל
  • תרגיל-שני תיילים ארוכים
  • אנרגיה האגורה בסליל
  • האנרגיה האגורה בשדה המגנטי
  • חישוב השראות דרך האנרגיה של הסליל
  • תרגיל-השראות בכבל קואקסיאלי
  • תרגיל-השראות בטורואיד
  • --סליל במעגל זרם ישר--
  • מעגל RL
  • תרגיל 1 ב RL
  • תרגיל 2 ב RL
  • תרגיל 3 ב RL
 • השראות הדדית
  • 18-3 השראות הדדית
  • 18-4 תרגיל, טבעת בזווית מעל טבעת גדולה
  • 18-5 שנאי
  • 18-104 תרגיל אינטגרטיבי, שטף חיצוני השראות ונגד בטבעת