צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הרצאות ותרגילים
  • 1.1 הפוטנציאל הוקטורי
  • 1.2 דוגמה 1- מצא צפיפות מפוטנציאל
  • 1.3 משוואת פואסון לפוטנציאל
  • 1.4 תרגיל - פוטנציאל וקטורי של תיל סופי
  • 1.5 מציאת הפוטנציאל מהשדה המגנטי
  • 1.6 דוגמה 2- סליל אינסופי
  • 1.7 דוגמה 3-גליל אינסופי
  • 1.8 תנאי שפה לפוטנציאל הוקטורי
  • 1.9 פיתוח מולטיפולי ונוסחה עבור דיפול מגנטי
  • 1.10 תרגיל- מישור עבה עם צפיפות זרם אחידה