צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • הרצאה
    • 5-0 חזרה על שדה ופוטנציאל של קליפה כדורית טעונה
    • 5-1 הסבר נוסחאות ודוגמה
  • תרגילים
    • תרגיל-אנרגיה של מערכת שלוש קליפות
    • תרגיל-טיפות מים