צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מבנים פשוטים וקורות פשוטות
  • חוקי ניוטון ושיווי משקל
  • סוגי סמכים ואילוצים
  • סוגי סמכים ואילוצים - דוגמא 1
  • סוגי סמכים ואילוצים - דוגמא 2
  • דיאגרמת גוף חופשי
  • סיומת סטטית ויציבות
  • בדיקת סיומת סטטית ויציבות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19 סעיף א
  • שאלה 19 סעיף ב
  • שאלה 20 סעיף א
  • שאלה 20 סעיף ב
  • שאלה 21 סעיף א
  • שאלה 21 סעיף ב
  • שאלה 22 סעיף א
  • שאלה 22 סעיף ב
  • שאלה 23 סעיף א
  • שאלה 23 סעיף ב
  • שאלה 24
  • שאלה 25 סעיף א
  • שאלה 25 סעיף ב
  • שאלה 26 סעיף א
  • שאלה 26 סעיף ב
  • שאלה 26 סעיף ג