חדוא 2
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
124 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - וקטורים גיאומטרים, פונקציות וקטוריות, אופרטורים וקטורים
  המרחב התלת ממדי, וקטור תלת ממדי, אמצע קטע, חלוקת קטע ביחס נתון, וקטור דרך שתי נקודות, גודל וכיוון של וקטור, שיוויון בין וקטורים, פעולות חשבון בין וקטורים, מכפלה סקלרית, זוית בין וקטורים, נורמה של וקטור, נירמול של וקטור, מרחק בין וקטורים, אורתוגונליות, מכפלה וקטורית ושימושיה, מכפלה מעורבת ושימושיה, שדה וקטורי, האופרטור דל, גרדיאנט, דיברגנץ, רוטור.

  זמן: 5:57 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 2 - וקטורים אלגברים - גיאומטריה אנליטית במרחב
  מהו וקטור אלגברי, וקטור שמוצאו אינו בראשית הצירים, אמצע קטע וחלוקת קטע ביחס נתון, מכפלה סקלרית וגודל של וקטור בהצגה אלגברית, הצגה פרמטרית של ישר במרחב, הצגה אלגברית של ישר במרחב, מצב הדדי בין ישרים במרחב, הצגה פרמטרית של מישור, משוואת מישור, מצב הדדי בין מישורים במרחב, ישר חיתוך בין שני מישורים, זווית בין שני ישרים, זווית בין ישר ומישור, זווית בין שני מישורים, מרחק בין שתי נקודות במרחב, מרחק בין נקודה לישר, מרחק בין נקודה למישור, מרחק בין ישר ומישור, מרחק בין מישורים מקבילים, מרחק בין ישרים מצטלבים, היטל נקודה על ישר, נקודה סימטרית ביחס לישר, היטל נקודה על מישור, נקודה סימטרית ביחס למישור, היטל ישר על מישור.

  זמן: 12:28 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 3 - טורים עם איברים קבועים
  סימן הסכימה, טור, טור מתכנס וטור מתבדר, טור גיאומטרי, טור הרמוני, תכונות אלגבריות של טורים, מבחן ההתבדרות, מבחן האינטגרל, מבחן ההשוואה, מבחן ההשוואה הגבולי, מבחן המנה, מבחן השורש, מבחן לייבניץ, התכנסות בהחלט והתכנסות בתנאי.

  זמן: 6:53 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 4 - סדרות פונקציות, טורי פונקציות וטורי חזקות
  סדרת פונקציות, התכנסות נקודתית של סדרת פונקציות, התכנסות במידה שווה של סדרת פונקציות, טור פונקציות, התכנסות של טור פונקציות, התכנסות במידה שווה של טור פונקציות, טורי חזקות, התכנסות של טורי חזקות, פיתוח פונקציה לטור חזקות, גזירה ואינטגרציה של טורי חזקות, גזירה ואינטגרציה איבר איבר, סכום של טור פונקציות, סכום של טור עם איברים קבועים.

  זמן: 5:35 שעות   מחיר: ₪99
 • פרק 5 - טורי טיילור - מקלורן
  טור טיילור, טור מקלורן, תחום התכנסות של טור טיילור, חישובים מקורבים בעזרת טורי טיילור.

  זמן: 4:28 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 6 - פונקציות של מספר משתנים - קווי גובה, משטחי רמה, גבולות ורציפות
  פונקציה של מספר משתנים, תחום הגדרה, קווי גובה, משטחים מפורסמים כגון שפת כדור, אליפסואיד, גליל אליפטי, חרוט אליפטי, היפרבולואיד חד יריעתי, היפרבולואיד דו יריעתי, פרבולואיד אליפטי, פרבולואיד היפרבולי, זיהוי משטחים, משטחי רמה, גבול של פונקציה של מספר משתנים, רציפות של פונקציה של מספר משתנים.

  זמן: 5:60 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 7 - נגזרות חלקיות דיפרנציאבליות
  נגזרות חלקיות מסדר ראשון, נגזרות חלקיות מסדר שני, נגזרות חלקיות לפי ההגדרה, דיפרנציאביליות

  זמן: 3:55 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 8 - כלל השרשרת בפונקציות של מספר משתנים

  זמן: 2:28 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 9 - נגזרת מכוונת וגרדיאנט
  גרדינט, נגזרת מכוונת, משמעות גיאומטרית של נגזרת מכוונת וגרדינט, משפטים הקשורים לנגזרת מכוונת וגרדינט, נגזרת מכוונת לפי ההגדרה, ישר פרמטרי משיק למשטח.

  זמן: 2:20 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 10 - פונקציות סתומות - שימושים גיאומטריים
  גזירה סתומה מסדר ראשון ושני, גזירה סתומה של מערכת משוואות, משפט הפונקציה הסתומה - הפן התיאורטי, מישור משיק למשטח, ישר ניצב למשטח, ישר משיק לעקום, מישור נורמלי לעקום, ישר משיק ומישור נורמלי לעקום חיתוך של שני משטחים, מישור משיק וישר ניצב למשטח פרמטרי .

  זמן: 6:06 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 11 - נוסחת טיילור לפונקציה של שני משתנים והדיפרנציאל השלם
  נוסחת טיילור לפונקציה של שני משתנים, הדיפרנציאל השלם (נוסחת הקירוב הלינארי).

  זמן: 57 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 12 - קיצון ואוכף לפונקציה של שני משתנים

  זמן: 1:28 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 13 - קיצון של פונקציה רבת משתנים (רמה מתקדמת) - הריבועים הפחותים

  זמן: 1:29 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 14 - קיצון של פונקציה של שני משתנים תחת אילוץ (כופלי לגראנז')

  זמן: 2:18 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 15 - קיצון של פונקציה של שלושה משתנים תחת אילוצים

  זמן: 1:31 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 16 - קיצון מוחלט של פונקציה בשני משתנים בקבוצה סגורה וחסומה
  מציאת מקסימום ומינימום מוחלטים/גלובליים לפונקציה של שני משתנים בקבוצה סגורה וחסומה כגון משולש, טרפז, עיגול וכו

  זמן: 1:52 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 17 - אינטגרלים כפולים

  זמן: 2:57 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 18 - שימושי האינטגרל הכפול

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 19 - אינטגרלים כפולים בקואורדינטות קוטביות (פולריות)

  זמן: 2:55 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 20 - החלפת משתנים באינטגרל כפול (יעקוביאן)

  זמן: 1:04 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 21 - אינטגרלים משולשים ושימושיהם

  זמן: 1:46 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 22 - אינטגרלים משולשים בקואורדינטות גליליות וכדוריות

  זמן: 1:40 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 23 - החלפת משתנים באינטגרלים משולשים (יעקוביאן)

  זמן: 39 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 24 - אינטגרלים קוויים ושימושיהם
  הצגה פרמטרית של עקום, עקומים פרמטרים נפוצים, אינטגרל קוי מסוג ראשון, שדה וקטורי, אינטגרל קוי מסוג שני, אורך עקום, מסה ומרכז של עקום, עבודה של שדה כח.

  זמן: 2:08 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 25 - שדות משמרים - אי תלות במסלול
  תחום פשוט קשר, שדה משמר, מציאת פונקצית פוטנציאל, המשפט היסודי של האינטגרלים הקוויים, אי תלות במסלול, משפט השדה "הכמעט משמר".

  זמן: 2:09 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 26 - משפט גרין
  משפט גרין, משפט גרין המוכלל

  זמן: 1:26 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 27 - אינטגרלים משטחיים ושימושיהם
  הצגה פרמטרית של משטח, משטחים נפוצים (שפת כדור, אליפסואיד, חרוט, היפרבולואיד, פרבולואיד, מישור), אינטגרל משטחי מסוג ראשון, שטח משטח, מסה ומרכז של יריעה, משטח בר כיוון, אינטגרל משטחי מסוג שני, שטף.

  זמן: 3:22 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 28 - משפט הדיברגנץ (גאוס)

  זמן: 1:45 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 29 - משפט סטוקס (גרין במרחב)

  זמן: 1:18 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 30 - אינטגרלים התלויים בפרמטר (גזירה ואינטגרציה תחת סימן האינטגרל)

  זמן: 1:18 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 31 - אינטגרלים לא אמיתיים
  אינטגרלה לא אמיתי (מוכלל), שימושים של אינטגרלים לא אמיתיים, מבחני התכנסות לאינטגרלים, מבחן ההשוואה, מבחן ההשוואה הגבולי, התכנסות בהחלט, מבחן דיריכלה, התכנסות בתנאי

  זמן: 5:39 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 32 - גיאומטריה אנליטית
  נקודה וישר, המעגל, האליפסה, ההיפרבולה, מקומות גיאומטריים ותרגילי הוכחה.

  זמן: 25:29 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 - מבוא לטופולוגיה
  אפסילון סביבה, נקודה פנימית, נקודה חיצונית, נקודת שפה, נקודה גבולית, קבוצה פתוחה, קבוצה סגורה, קבוצה קשירה, קבוצה חסומה, פונקציה חסומה בקבוצה.

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪39