שאלון 805
מחיר הקורס: ₪399   ₪ 598.5
לרכישת הקורס
כולל:
71 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - סדרות
  מהי סדרה ,נוסחת איבר כללי של סדרה חשבונית, נוסחת סכום של סדרה חשבונית, נוסחת איבר כללי של סדרה הנדסית, נוסחת סכום של סדרה הנדסית, סדרה בעלת מספר זוגי ואי-זוגי של איברים, סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת, סדרות כלליות, סדרות נסיגה, סדרות מעורבות

  זמן: 10:05 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 2 - טריגונומטריה במרחב
  הכרת גופים במרחב, אנך למישור ומשופע למישור, זוויות בין ישר ומישור ובין מישורים, תיבה שבסיסה מלבן, תיבה שבסיסה ריבוע, קובייה, מנסרה שבסיסה משולש שווה צלעות, מנסרה שבסיסה משולש שווה שוקיים, מנסרה שבסיסה משולש ישר זווית, פירמידה שבסיסה מלבן, פירמידה שבסיסה משולש שווה צלעות, פירמידה שבסיסה משולש שווה שוקיים, פירמידה שבסיסה משולש ישר זווית, פירמידה שבסיסה ריבוע.

  זמן: 11:01 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 3 - חוקי החזקות והשורשים
  חוקי חזקות, חוקי שורשים, כתיבת מדעית של מספרים

  זמן: 3:57 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 4 - משוואות ואי-שוויונים מעריכיים
  מהי משוואה מעריכית, כיצד לפתור משוואה מעריכית, מערכת משוואות מעריכיות, אי שוויונים מעריכיים

  זמן: 2:24 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 5 - משוואות ואי-שווינים לוגריתמיים
  מהי משוואה לוגריתמית, כיצד לפתור משוואה לוגריתמית, משוואת לוגריתמיות הנפתרות ע"י הגדרת הלוגריתם, חוקי הלוגריתמים, משוואות הנפתרות ע"י שימוש בחוקי הלוגריתמים, משוואות הנפתרות ע"י הוצאת לוג משני אגפי המשוואה, מערכת משוואות לוגריתמיות, מערכת משוואות לוגריתמיות ומעריכיות, אי שוויונים לוגריתמים.

  זמן: 4:52 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 6 - בעיות גדילה ודעיכה
  מציאת כמות סופית, מציאת כמות התחלתית, מציאת אחוז הגדילה או הדעיכה, מציאת הזמן, שאלות מסכמות בגדילה ודעיכה.

  זמן: 3:27 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 7 - משוואות טריגונומטריות
  מהי משוואה טריגונומטרית, צורת פתרון של סינוס, של קוסינוס ושל טנגנס, פתרונות כלליים של משוואות טריגונומטריות, משוואות הנפתרות ע"י שימוש בזהויות יסוד, משוואות הנפתרות ע"י חלוקה בקוסינוס, משוואות הנפתרות ע"י טכניקה אלגברית, משוואות עם פתרון בתחום נתון, משוואות עם זוויות ברדיאנים.

  זמן: 6:54 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 8 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציות טריגונומטריות
  נגזרות טריגונומטריות, זוגיות של פונקציה, מחזוריות של פונקציה, שאלות עם גזירה של פונקציה, שאלות עם משיקים בפונקציות טריגונומטריות, מציאת תחום הגדרה של פונקציות טריגונומטריות, מציאת נקודות קיצון של פונקציות טריגונומטריות, אסימפטוטות עם פונקציות טריגונומטריות, חקירת פונקציה טריגונומטרית.

  זמן: 7:39 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 9 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציות מעריכיות
  מהי פונקציה מעריכית, שיפוע של פונקציה מעריכית, גזירה של פונקציה מעריכית, שימושי הנגזרת של פונקציות מעריכיות, חקירת פונקציה מעריכית

  זמן: 4:15 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 10 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציות לוגריתמיות
  מהי פונקציה לוגריתמית, גזירה של פונקציה לוגריתמית, שימושי הנגזרת עם פונקציות לוגריתמיות, תחום הגדרה של פונקציה לוגריתמית, חקירת פונקציה לוגריתמית.

  זמן: 3:59 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 11 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי
  נגזרת של פונקצית חזקה עם מעריך רציונאלי מהצורה m/n, שאלות עם שימושי הנגזרת של פונקצית חזקה עם מעריך רציונאלי, שיפוע לא מוגדר של פונקציה עם מעריך רציונאלי, חקירת פונקצית חזקה עם מעריך רציונאלי.

  זמן: 4:03 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 12 - חשבון אינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות, מעריכיות, לוגריתמיות וחזקה
  האינטגרל הכללי של פונקציות טריגונומטריות, מעריכיות, לוגריתמיות ופונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי, האינטגרל המסוים של פונקציות טריגונומטריות, מעריכיות, לוגריתמיות ופונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי.

  זמן: 7:54 שעות   מחיר: ₪29