צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • משוואה ממעלה ראשונה
  • מבוא למשוואות
  • פעולות חשבון יסודיות במשוואות
  • משוואה ממעלה ראשונה ודרך הפתרון
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • שאלה 1 סעיף ה
  • שאלה 1 סעיף ו
  • שאלה 1 סעיף ז
  • שאלה 1 סעיף ח
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 2 סעיף ג
  • שאלה 2 סעיף ד
  • שאלה 2 סעיף ה
  • שאלה 2 סעיף ו
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף ג
  • שאלה 3 סעיף ד
  • שאלה 3 סעיף ה
  • שאלה 3 סעיף ו
  • שאלה 4 סעיף א
  • שאלה 4 סעיף ב
  • שאלה 4 סעיף ג
  • שאלה 4 סעיף ד
  • שאלה 4 סעיף ה
  • שאלה 4 סעיף ו
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיף ג
  • שאלה 5 סעיף ד
 • מערכת שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה
  • מערכת משוואות ליניאריות עם שני נעלמים
  • פתרון מערכת משוואות בשיטת ההצבה
  • פתרון מערכת משוואות בשיטת השוואת מקדמים
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • שאלה 1 סעיף ה
  • שאלה 1 סעיף ו
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 2 סעיף ג
  • שאלה 2 סעיף ד
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 4 סעיף א
  • שאלה 4 סעיף ב
  • שאלה 4 סעיף ג
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיף ג
  • שאלה 6 סעיף א
  • שאלה 6 סעיף ב
  • שאלה 6 סעיף ג
 • משוואות עם אינסוף פתרונות וללא פתרון
  • משוואות ללא פתרון ועם אינסוף פתרונות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • משוואה ממעלה שנייה
  • C משוואה חסרת B משוואה חסרת
  • משוואה ריבועית ודרך הפתרון עם נוסחת השורשים
  • דוגמה מסכמת לפתרון משוואה ריבועית
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 2 סעיף ג
  • שאלה 2 סעיף ד
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף ג
  • שאלה 3 סעיף ד
  • שאלה 4 סעיף א
  • שאלה 4 סעיף ב
  • שאלה 4 סעיף ג
  • שאלה 4 סעיף ד
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיף ג
  • שאלה 5 סעיף ד
 • משוואות דו-ריבועיות
  • משוואות דו ריבועיות
  • דוגמה מסכמת לפתרון של משוואה דו ריבועית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
 • משוואות עם פרמטרים
  • הגדרה ופתרון של משוואות עם פרמטרים
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • שאלה 1 - סעיף ה
  • שאלה 2 - סעיף א
  • שאלה 2 - סעיף ב
  • שאלה 2 - סעיף ג
  • שאלה 2 - סעיף ד
  • שאלה 2 - סעיף ה
  • שאלה 3 - סעיף א
  • שאלה 3 - סעיף ב
  • שאלה 3 - סעיף ג
  • שאלה 3 - סעיף ד
  • שאלה 3 - סעיף ה
  • שאלה 3 - סעיף ו
  • שאלה 3 - סעיף ז
 • משוואות עם שורשים
  • הגדרה ופתרון של משוואות עם שורשים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
 • משוואות עם ערך מוחלט
  • הגדרה ופתרון של משוואות עם ערך מוחלט
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
 • מערכת משוואות ממעלה שנייה
  • תזכורת לפתרון מערכת שתי משוואות ממעלה ראשונה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14