צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • משוואה ממעלה ראשונה
  • שיעור 1 - מושג המשוואה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • מערכת שתי משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
 • משוואות עם אינסוף פתרונות וללא פתרון
  • שאלה 11
 • משוואה ממעלה שנייה
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
 • משוואות דו-ריבועיות
  • שאלה 17 סעיף א
  • שאלה 17 סעיף ב
  • שאלה 17 סעיף ג
  • שאלה 17 סעיף ד
  • שאלה 17 סעיף ה
  • שאלה 17 סעיף ו
  • שאלה 17 סעיף ז
  • שאלה 17 סעיף ח
  • שאלה 17 סעיף ט
  • שאלה 17 סעיף י
  • שאלה 17 סעיף יא
  • שאלה 17 סעיף יב
 • משוואות עם פרמטרים
  • שאלה 18 - סעיף א
  • שאלה 18 - סעיף ב
  • שאלה 18 - סעיף ג
  • שאלה 18 - סעיף ד
  • שאלה 18 - סעיף ה
  • שאלה 19 - סעיף א
  • שאלה 19 - סעיף ב
  • שאלה 19 - סעיף ג
  • שאלה 19 - סעיף ד
  • שאלה 19 - סעיף ה
  • שאלה 20 - סעיף א
  • שאלה 20 - סעיף ב
  • שאלה 20 - סעיף ג
  • שאלה 20 - סעיף ד
  • שאלה 20 - סעיף ה
  • שאלה 20 - סעיף ו
  • שאלה 20 - סעיף ז
 • משוואות עם שורשים
  • שאלה 21 סעיף א
  • שאלה 21 סעיף ב
  • שאלה 21 סעיף ג
  • שאלה 21 סעיף ד
  • שאלה 21 סעיף ה
  • שאלה 21 סעיף ו
  • שאלה 21 סעיף ז
  • שאלה 21 סעיף ח
  • שאלה 21 סעיף ט
  • שאלה 21 סעיף י
  • שאלה 21 סעיף יא
  • שאלה 21 סעיף יב
  • שאלה 21 סעיף יג
  • שאלה 21 סעיף יד
  • שאלה 21 סעיף טו
  • שאלה 21 סעיף טז
  • שאלה 21 סעיף יז
  • שאלה 21 סעיף יח
  • שאלה 21 סעיף יט
 • משוואות עם ערך מוחלט
  • שאלה 22 - סעיף א
  • שאלה 22 - סעיף ב
  • שאלה 22 - סעיף ג
  • שאלה 22 - סעיף ד
  • שאלה 22 - סעיף ה
  • שאלה 22 - סעיף ו
  • שאלה 22 - סעיף ז
  • שאלה 22 - סעיף ח
  • שאלה 22 - סעיף ט
  • שאלה 22 - סעיף י
 • מערכת משוואות ממעלה שנייה
  • שאלה 23 - סעיף א
  • שאלה 23 - סעיף ב
  • שאלה 23 - סעיף ג
  • שאלה 23 - סעיף ד
  • שאלה 23 - סעיף ה
  • שאלה 23 - סעיף ו
  • שאלה 23 - סעיף ז
  • שאלה 23 - סעיף ח
  • שאלה 23 - סעיף ט
  • שאלה 23 - סעיף י
  • שאלה 23 - סעיף יא
  • שאלה 23 - סעיף יב
  • שאלה 23 - סעיף יג
  • שאלה 23 - סעיף יד