צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מספרים מכוונים
  • סוגי מספרים
  • מספרים מכוונים - הגדרה וסימון על ציר המספרים
  • חיבור וחיסור של שני מספרים מכוונים
  • חיבור וחיסור של יותר משני מספרים מכוונים
  • כפל וחילוק של מספרים מכוונים
  • פעולות חשבון עם אפס
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3 סעיפים א-ב
  • שאלה 3 סעיפים ג-ד
  • שאלה 3 סעיפים ה-ו
  • שאלה 4 סעיפים א-ו
  • שאלה 4 סעיפים ז-יב
  • שאלה 4 סעיפים יג-יד
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
 • חזקות ושורשים עם מספרים מכוונים
  • חזקה של מספר
  • שורש ריבועי של מספר
  • שורש מסדר גבוה של מספר
  • שאלה 1 סעיפים א-ד
  • שאלה 1 סעיפים ה-ח
  • שאלה 1 סעיפים ט-יב
  • שאלה 2 סעיפים א-ב
  • שאלה 2 סעיפים ג-ד
  • שאלה 2 סעיפים ה-ו
 • סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים
  • סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים
  • שאלות 1-2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
 • אחוזים
  • מהם שברים
  • הרחבה וצמצום של שברים
  • הגדרה של שבר עשרוני
  • המרה של שבר פשוט לשבר עשרוני
  • המרה של שברים פשוטים ועשרוניים לאחוזים ולהיפך
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14 סעיף א
  • שאלה 14 סעיף ב
  • שאלה 14 סעיף ג
  • שאלה 15 סעיפים א-ד
  • שאלה 15 סעיפים ה-ח
  • שאלה 16 סעיפים א-ד
  • שאלה 16 סעיפים ה-ח
  • שאלה 17 סעיפים א-ד
  • שאלה 17 סעיפים ה-ח
  • שאלה 18
  • שאלה 19 סעיפים א-ד
  • שאלה 19 סעיפים ה-ח
  • שאלה 19 סעיפים ט-יב
  • שאלה 20 סעיפים א-ד
  • שאלה 20 סעיפים ה-ח
  • שאלה 20 סעיפים ט-יב
  • שאלה 20 סעיפים יג-טז
  • שאלה 21
  • שאלה 22 סעיפים א-ד
  • שאלה 22 סעיפים ה-ח
  • שאלה 23 סעיפים א-ד
  • שאלה 23 סעיפים ה-ח
 • כפל וחילוק שברים
  • ביצוע כפל שברים
  • ביצוע חילוק שברים
  • שאלה 1 סעיפים א-ג
  • שאלה 1 סעיפים ד-ו
  • שאלה 1 סעיפים ז-ט
  • שאלה 1 סעיפים י-יב
  • שאלה 2 סעיפים א-ג
  • שאלה 2 סעיפים ד-ו
  • שאלה 2 סעיפים ז-ט
 • חיבור וחיסור שברים
  • כפולה משותפת מינימלית
  • חיבור וחיסור של שברים
  • שאלה 1 סעיפים א-ד
  • שאלה 1 סעיפים ה-ח
  • שאלה 2 סעיפים א-ד
  • שאלה 2 סעיפים ה-ח
  • שאלה 2 סעיפים ט-י
  • שאלה 3 סעיפים א-ד
  • שאלה 3 סעיפים ה-ח
  • שאלה 4 סעיפים א-ב
  • שאלה 4 סעיפים ג-ד
  • שאלה 4 סעיפים ה-ו
  • שאלה 4 סעיפים ז-ח
  • שאלה 5 סעיפים א-ב
  • שאלה 5 סעיפים ג-ד
  • שאלה 5 סעיף ה
 • בעיות יסודיות באחוזים
  • שימוש יסודי באחוזים בבעיות מילוליות
  • טריק לחישוב מהיר עם אחוזים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7 סעיף א
  • שאלה 7 סעיף ב
  • שאלה 7 סעיף ג
  • שאלה 7 סעיף ד
  • שאלה 7 סעיף ה
  • שאלה 7 סעיף ו
 • חזרה על תבניות מספר
  • תבניות מספר וביטויים אלגבריים
  • דוגמא לביצוע הצבת ערכים מספריים בתבנית מספר
  • שאלה 1 סעיפים א-ב
  • שאלה 1 סעיפים ג-ד
  • שאלה 1 סעיפים ה-ו
  • שאלה 1 סעיפים ז-ח
  • שאלה 2
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף ג
  • שאלה 3 סעיף ד
  • שאלה 3 סעיף ה
  • שאלה 3 סעיף ו
  • שאלה 3 סעיף ז
 • כינוס איברים
  • כינוס איברים דומים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
 • פישוט ביטויים על ידי פתיחת סוגריים
  • כפל חד איבר בחד איבר
  • פישוט ביטויים עם חוק הפילוג
  • פישוט ביטויים עם חוק הפילוג המורחב
  • שאלה 1 סעיפים א-ג
  • שאלה 1 סעיפים ד-ו
  • שאלה 1 סעיפים ז-ט
  • שאלה 2 סעיפים א-ד
  • שאלה 2 סעיפים ה-ח
  • שאלה 2 סעיפים ט-י
  • שאלה 3 סעיפים א-ב
  • שאלה 3 סעיפים ג-ד
  • שאלה 3 סעיף ה
  • שאלה 3 סעיף ו
  • שאלה 4 סעיפים א-ב
  • שאלה 4 סעיפים ג-ד
  • שאלה 4 סעיפים ה-ו
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיף ג
  • שאלה 5 סעיף ד
 • פישוט ביטויים באמצעות נוסחאות הכפל המקוצר
  • הנוסחה להפרש ריבועים
  • הנוסחה לדו איבר בריבוע
  • שאלה 1 סעיפים א-ב
  • שאלה 1 סעיפים ג-ה
  • שאלה 1 סעיפים ו-ז
  • שאלה 1 סעיפים ח-ט
  • שאלה 2 סעיפים א-ג
  • שאלה 2 סעיפים ד-ו
  • שאלה 2 סעיפים ז-ט
  • שאלה 3 סעיפים א-ב
  • שאלה 3 סעיפים ג-ד
  • שאלה 3 סעיפים ה-ו
  • שאלה 3 סעיפים ז-ח
  • שאלה 4 סעיפים א-ב
  • שאלה 4 סעיפים ג-ד
  • שאלה 4 סעיפים ה-ו
 • פירוק לגורמים של ביטויים אלגברים
  • פירוק לגורמים על ידי הוצאת גורם משותף
  • פירוק לגורמים על ידי הנוסחה להפרש ריבועים
  • פירוק לגורמים על ידי הנוסחה לדו-איבר בריבוע
  • שלבים מסכמים של פירוק לגורמים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3 סעיפים א-ג
  • שאלה 3 סעיפים ד-ו
  • שאלה 4 סעיפים א-ד
  • שאלה 4 סעיפים ה-ח
  • שאלה 5 סעיפים א-ג
  • שאלה 5 סעיפים ד-ו
  • שאלה 6 סעיפים א-ב
  • שאלה 6 סעיפים ג-ד
 • פירוק הטרינום
  • פירוק הטרינום ומקרים יסודיים
  • פירוק הטרינום במקרה הכללי
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • שאלה 1 סעיף ה
  • שאלה 1 סעיף ו
  • שאלה 1 סעיף ז
  • שאלה 1 סעיף ח
  • שאלה 1 סעיף ט
  • שיעור הרחבה - פישוט עם נוסחת השורשים
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 2 סעיף ג
  • שאלה 2 סעיף ד
 • שברים אלגברים
  • הגדרת שברים אלגברים ותחומי הצבה
  • צמצום שברים אלגבריים
  • צמצום שברים עם טכניקות אלגבריות
  • שאלה 1 סעיפים א-ד
  • שאלה 1 סעיפים ה-ח
  • שאלה 2 סעיפים א-ה
  • שאלה 2 סעיפים ו-י
  • שאלה 3 סעיפים א-ד
  • שאלה 3 סעיפים ה-ח
  • שאלה 4 סעיפים א-ב
  • שאלה 4 סעיפים ג-ד
  • שאלה 4 סעיפים ה-ו
  • שאלה 5 סעיפים א-ב
  • שאלה 5 סעיפים ג-ד
  • שאלה 5 סעיפים ה-ו
  • שאלה 5 סעיפים ז-ח
  • שאלה 5 סעיפים ט
  • שאלה 5 סעיף י
 • כפל וחילוק של שברים אלגברים
  • כפל שברים אלגבריים
  • חילוק שברים אלגבריים
  • שאלה 1 סעיפים א-ד
  • שאלה 1 סעיפים ה-ו
  • שאלה 1 סעיפים ז-ח
  • שאלה 1 סעיפים ט-י
  • שאלה 2 סעיפים א-ד
  • שאלה 2 סעיפים ה-ו
  • שאלה 2 סעיפים ז-ח
 • חיבור וחיסור של שברים אלגברים
  • חיבור וחיסור של שברים אלגבריים
  • דוגמאות מסכמות לחיבור וחיסור שברים אלגבריים
  • שאלה 1 סעיפים א-ב
  • שאלה 1 סעיפים ג-ד
  • שאלה 2 סעיפים א-ג
  • שאלה 2 סעיפים ד-ו
  • שאלה 3 סעיפים א-ב
  • שאלה 3 סעיפים ג-ד
  • שאלה 3 סעיפים ה-ו
  • שאלה 4 סעיפים א-ב
  • שאלה 4 סעיפים ג-ד
  • שאלה 5 סעיפים א-ב
  • שאלה 5 סעיפים ג-ד
  • שאלה 5 סעיפים ה-ו
  • שאלה 5 סעיפים ז-ח
  • שאלה 6 סעיף א
  • שאלה 6 סעיף ב
  • שאלה 6 סעיף ג
  • שאלה 6 סעיף ד
  • שאלה 6 סעיף ה
 • שברים כפולים
  • מהו שבר כפול
  • שאלות 1-2
  • שאלות 3-4
  • שאלות 5-6
  • שאלות 7-8
  • שאלה 9