צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הקדמה כללית
  • שיעור - מהי פונקציה
  • שיעור - שיפוע של פונקציה
  • שיעור העשרה - חישוב נגזרת לפי הגדרה
 • כללי הגזירה
  • שאלה 1 - כלל גזירה מס' 1
  • שאלה 2 - כלל גזירה מס' 2
  • שאלה 3 - כלל גזירה מס' 3
  • שאלה 4 - כלל גזירה מס' 4
  • שאלה 5 - כלל גזירה מס' 5
  • שאלה 6 - כלל גזירה מס' 6
  • שאלה 7 - כלל גזירה מס' 7
  • שאלה 8 - כלל גזירה מס' 8
  • שאלה 9 - כלל גזירה מס' 9
  • שאלה 10
 • שימושי הנגזרת
  • שיעור - שימוש הנגזרת
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שיעור - שיפוע של פונקציה
  • שאלה 13
  • שיעור - מציאת משוואת משיק לפונקציה
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלות 23-24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29