צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • בעיות קיצון
  • שיעור - מבוא לבעיות קיצון ופתרון שאלה 1
  • שיעור - שלבי עבודה
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שיעור - הכרת הגופים במרחב
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16