צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • חישובי אינטגרלים
  • שיעור - מהו אינטגרל
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
 • מציאת פונקציה קדומה
  • שאלה 5 - מציאת פונקציה קדומה
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
 • האינטגרל המסוים
  • שיעור - האינטגרל המסוים
  • שאלה 1 סעיפים א-ד
  • שאלה 1 סעיפים ה-ו
  • שאלה 1 סעיפים ז-ח
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
 • האינטגרל המסוים וחישובי שטחים
  • שאלה 1 - מציאת שטחים באמצעות האינטגרל המסוים
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שיעור - כיצד למצוא פונקציה קדומה ופתרון שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7 - מציאת שטח מתחת לציר x
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29 - הסבר על חישוב שטח מרוכב
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39
  • שאלה 40
  • שאלה 41
 • שאלות עם פרמטר
  • שאלה 42
  • שאלה 43
  • שאלה 44
  • שאלה 45
  • שאלה 46
 • שאלות בחישובי שטחים – פונקציה רציונאלית
  • שאלה 47
 • שאלות בחישובי שטחים – פונקצית שורש
  • שאלה 48
  • שאלה 49
 • חישובי שטחים בין גרף הנגזרת והצירים
  • שאלה 50
  • שאלה 51
  • שאלה 52
  • שאלה 53
  • שאלה 54
  • שאלה 55
  • שאלה 56
  • שאלה 57
  • שאלה 58