צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • זהויות היסוד
  • שיעור - דוגמא כיצד להוכיח זהות
  • שיעור - זהויות יסוד חלק א
  • שיעור - זהויות יסוד חלק ב
  • שיעור - זהויות יסוד חלק ג
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • שאלה 1 סעיף ה
  • שאלה 1 סעיף ו
  • שאלה 1 סעיף ז
  • שאלה 1 סעיף ח
  • שאלה 1 סעיף ט
  • שאלה 1 סעיף טו
  • שאלה 1 סעיף טז
  • שאלה 1 סעיף י
  • שאלה 1 סעיף יא
  • שאלה 1 סעיף יב
  • שאלה 1 סעיף יג
  • שאלה 1 סעיף יד
 • ערכי הפונקציות הטריגונומטריות עבור זוויות מיוחדות
  • שיעור - ערכי הפונקציות הטריגונומטריות עבור זוויות מיוחדות
  • שאלה 2 סעיפים א-ד
  • שאלה 2 סעיפים ה-ו
  • שאלה 2 סעיפים ז-ח
 • מעגל היחידה
  • שיעור - המעגל הטריגונומטרי - הגדרות וזוויות
  • שיעור - דוגמאות לזוויות ראי
  • שיעור - זהוויות במעגל הטריגונומטרי חלק א
  • שיעור - זהוויות במעגל הטריגונומטרי חלק ב
  • שיעור - שימוש במעגל הטריגונומטרי לקביעת סימני ביטויים
  • שיעור - חישוב ערכי הפונקציות הטריגונומריות עבור זוויות שעל הצירים
  • שאלה 3 סעיפים א-ה
  • שאלה 3 סעיפים ו-י
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • סכום והפרש זוויות
  • שיעור - זהויות של סכום והפרש זויות
  • שאלה 6 סעיפים א-ד
  • שאלה 6 סעיפים ה-ט
  • שאלה 7
  • שאלה 8 סעיף א
  • שאלה 8 סעיף ב
  • שאלה 8 סעיף ג
  • שאלה 8 סעיף ד
  • שאלה 9
 • זווית כפולה
  • שיעור - זהויות של זווית כפולה
  • שאלה 10 סעיפים א-ג
  • שאלה 10 סעיפים ד-ו
  • שאלה 10 סעיף ז
  • שאלה 10 סעיף ח
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
 • סכום והפרש פונקציות
  • שיעור - זהויות של סכום והפרש פונקציות