צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • שאלות יסודיות
  • שיעור - מהו מאורע
  • שאלה 1
  • שיעור - המאורע המשלים
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שיעור - חיתוך ואיחוד מאורעות
  • שיעור - מאורעות זרים
  • שיעור - מאורעות בלתי תלויים
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
 • שאלות עם שני ניסויים
  • שאלה 8 - עץ הסתברויות
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
 • שאלות עם הסתברות מותנית
  • שיעור - הסתברות מותנית
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
 • שאלות עם נעלמים
  • שאלה 19
 • שאלות הנפתרות על ידי טבלה דו-מימדית
  • שיעור - טבלת הסתברויות
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26 - סעיף א
  • שאלה 26 - סעיף ב
 • התפלגות בינומית ונוסחת ברנולי – שאלות יסודיות
  • שיעור - התפלגות בינומית - חלק א
  • שיעור - התפלגות בינומית - חלק ב
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
 • התפלגות בינומית ונוסחת ברנולי – שאלות עם הסתברות מותנית
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
 • התפלגות בינומית ונוסחת ברנולי – שאלות עם נעלמים
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38