צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • שטחים והיקפים של משולשים
  • שיעור - שטחים והיקפים של משולשים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
 • שטחים והיקפים של מרובעים
  • שיעור - שטחים והיקפים של מרובעים
 • שאלות עם מקבילית
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
 • שאלות עם מלבן
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
 • שאלות עם מעוין
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
 • שאלות עם ריבוע
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
 • שאלות עם טרפז
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
  • שאלה 36
  • שאלה 37
  • שאלה 38
  • שאלה 39